Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Điện Biên

Kết nối với chúng tôi

Tổ 16 - Phường Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Trà đen
Thị trường: Chờ cập nhật
Trà Tam Đường
Thêm vào giỏ
Trà Sạch PhaDin
Thêm vào giỏ
Trà Tuyết Tủa Chùa
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trà đen
Tam Đường Trà là sản phẩm của Công Ty TNHH Trà Phan Nhất, chuyên trồng, sao xấy, đóng gói và mua bán chè; kinh doanh gạo và các mặt hàng nông, lâm sản khác.
- Đang có 0 chào bán
Tổ 16 - Phường Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ ...
Email: traphannhat@gmail.com
Số điện thoại: 0912600113
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trà đen
Trà Sạch PhaDin là sản phẩm của Công Ty TNHH Trà Phan Nhất, chuyên trồng, sao xấy, đóng gói và mua bán chè; kinh doanh gạo và các mặt hàng nông, lâm sản khác.
- Đang có 0 chào bán
Tổ 16 - Phường Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ ...
Email: traphannhat@gmail.com
Số điện thoại: 0912600113
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trà đen
Trà Tuyết Tủa Chùa là sản phẩm của Công Ty TNHH Trà Phan Nhất, chuyên trồng, sao xấy, đóng gói và mua bán chè; kinh doanh gạo và các mặt hàng nông, lâm sản khác.
- Đang có 0 chào bán
Tổ 16 - Phường Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ ...
Email: traphannhat@gmail.com
Số điện thoại: 0912600113
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trà đen
Trà Cây Cao Tủa Chùa VIP là sản phẩm của Công Ty TNHH Trà Phan Nhất, chuyên trồng, sao xấy, đóng gói và mua bán chè; kinh doanh gạo và các mặt hàng nông, lâm sản khác.
- Đang có 0 chào bán
Tổ 16 - Phường Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ ...
Email: traphannhat@gmail.com
Số điện thoại: 0912600113
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 50,000 - 70,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 87,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 18,000 - 30,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 100 Bình
Khả năng cung ứng: 1,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 800 - 950VNĐ
Đơn vị tính: chai
Đơn hàng tối thiểu: 10,000 chai
Khả năng cung ứng: 10,000,000 chai / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 72,000 - 95,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 93,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 60,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 47,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 40,000 - 55,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 10 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)